Kontakt

Kontakt 2024

Ordförande

Yvonne Lagman, Borg

0730-932829, yvonne.lagman@gmail.com


Vice ordförande

Lena Wallentinsson, Västergården

0120-61114 lenawallentin@hotmail.comKassör

Björn Forslöw, Karlsmo

073-053 73 58, bjorn.forslow@gmail.com


Sekreterare

Ingegerd Jönsson

0704805772 ingegerdiknillerbo@gmail.comRevisor

Arne Carlsson, Solliden Nytorp

0708-803075, arne.carlsson@comhem.seRevisor supp: Bengt Nyberg, Björkalund

0707522686, bengt@mostffsthlm.com

Kerstin Johansson-Träff, Norrgården

0120-620 63, kerstintraff@hotmail.com

 

Lena Jansson, Nytorp

0120-620 62, hajnytorp@gmail.com

 

Supp: Nils Gunnar Araskog, Högstorp

0120-620 45, araskog@hotmail.com


Anita Carlsson, Lindahlsgården

0120-620 38, aclind9@gmail.com


Monica Johansson, Nergården

0120-122 57, jan.0120212257@telia.com

 

Supp. Torbjörn Wenell, Strand

0706551105, torbjorn.wenell@gmail.com


Hemsida

Ingrid Forslöw  ingrid.forslow@gmail.com