Kontakt

Fröjerums byalag 2020

Kontakt 2019 och 2020

Ordförande

Yvonne Lagman, Borg

0730-932829, yvonne.lagman@gmail.com


Vice ordförande

Kerstin Johansson-Träff, Norrgården

0120-620 63, kerstintraff@hotmail.com


Kassör

Björn Forslöw, Karlsmo

073-053 73 58, bjorn.forslow@gmail.com


Sekreterare

Ulla-Karin Rosén, Mellangården

0120-620 32, uhrosen@hotmail.se

 

Revisor

Arne Carlsson, Solliden Nytorp

0708-803075, arne.carlsson@comhem.se 


Lena Wallentinsson, Västergården

0120-611 14, lenawallentin@hotmail.com

 

Lena Jansson, Nytorp

0120-620 62, hajnytorp@gmail.com

 

Nils Gunnar Araskog, Högstorp

0120-620 45, araskog@hotmail.com


Anita Carlsson, Lindahlsgården

0120-620 38, aclind9@gmail.com


Monica Johansson, Nergården

0120-122 57, jan.012012257@telia.com

 


Hemsida

Yvonne och Per Lagman